Jessika (Opera)
Národní divadlo, od 16.04.1905 do 10.03.1906 (7x)
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Bassanio : Bohumil Benoni
Lorenzo : Bohumil Pták
Graciano : Robert Polák
Tubal : Emil Pollert
Lancelot Gobbo : Mirko Štork
Princ aragonský : Eugen Viesner
Princ marokánský : Václav Zintl
Gondolier : Bedřich Bohuslav
Hlasatel Porciin : Emil Focht
Náčelník sboru : Antonín Hlaváček