Svatá Ludmila (Opera)
Národní divadlo, od 13.04.1934 do 29.06.1935 (8x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Ludmila : Ada Nordenová
Jiná družka Ludmilina : Marie Budíková
Svatava : Marta Krásová
Poustevník Ivan : Vilém Zítek
Arcibiskup Metoděj : Josef Celerin
Třetí družka Ludmilina : Štěpánka Štěpánová
Jinoch z družiny Ludmiliny : Jaroslav Gleich
Jinoch z družiny Ludmiliny : Václav Marek
Jinoch z družiny Ludmiliny : Bronislav Chorovič