Jessika (Opera)
Národní divadlo, od 16.01.1920 do 24.06.1921 (9x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Antonio : Václav Novák
Bassanio : Jan Fifka
Lorenzo : Miloslav Jeník
Gratiano : Vilém Zítek
Shylock : Emil Pollert
Lancelot Gobbo : Mirko (Vladimír) Štork
Princ aragonský : Josef (Jan) Vild
Princ marokánský : Rudolf (Josef) Cibulka
Gondolier : Bedřich Bohuslav
Hlasatel Porciin : Emil Focht, Václav Zatiranda
Náčelník sboru : Antonín Hlaváček
Vévoda benátský : Bohumil Soběský