Slavnostní koncert k 10. výročí vzniku České republiky (Koncert)
Národní divadlo, od 01.01.2003 do 01.01.2003 (1x)
Předloha
Popis
Program: Státní hymna České republiky; A. Dvořák: Předehra Můj domov; M. Bureš: Otvírání studánek (úryvek); A. Dvořák: Árie My cizinou jsme bloudili z opery Jakobín; A. Dvořák: Humoreska (úryvek); B. Smetana: Árie Kam prchnout z opery Čertova stěna; B. Smetana: Skřivánčí píseň z opery Hubička; B. Smetana: Árie Každý jen tu svou ... a Znám jednu dívku z opery Prodaná nevěsta; B. Smetana: Předehra k opeře Libuše; B. Smetana: Libušino proroctví z opery Libuše.
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Ondrej Lenárd