Géniové a děti (Dětská opera Praha) (Ostatní)
Divadlo Kolowrat, od 18.03.2007 do 19.05.2007 (2x)
Předloha
Popis
Divadelní představení je sestaveno na hudbu A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, B. Smetany k roku české hudby. Čtyři chlapci představují tyto autory jako malé hochy a setkávají se s dětmi dnešní doby. V představení se objeví Otvírání studánek, Královničky, Petrklíč, Moravské dvojzpěvy. Představení zazní v doprovodu živého orchestru na scéně, která moderním a veselým způsobem přibližuje vážnou hudbu nejen dětem, ale i dospělým. Hudebně nastudoval sbormistr ND Milan Malý. Výtvarnou stránku připravil význačný malíř Jiří Votruba. Choreografie se ujal Josef Kotěšovský, sólista Laterny magiky. Režie Jiřina Marková-Krystlíková, umělecký šéf Dětské opery Praha a sólistka předních operních scén. V podání větších i menších dětí dostává tato hudba zvláštní poezii. Propojení hudby těchto autorů nám nabízí možnost srovnání čím a jak byl který z nich úžasný. Janáček, Dvořák, Smetana, Martinů, toť hudba českých géniů!
Vystoupení Dětské opery Praha. Sbor a orchestr Dětské opery Praha.