Bohuslav Martinů
Datum narození
08.12.1890
Datum úmrtí
28.08.1959
Životopis
Narozen v Poličce, zemřel v Liestalu u Basileje. Od šesti let se učil hře na housle a od patnácti let veřejně vystupoval na místních večírcích. Již v deseti letech se pokoušel o kompozici. Jako žák houslové, posléze varhanní hry na pražské konzervatoři (1906-1910) ovšem příliš neprospíval a v červnu 1910 byl z konzervatoře pro "nenapravitelnou nedbalost" vyloučen. V roce 1912 se mu však přece jen podařilo složit státní zkoušku ze hry na housle a stal se druhým houslistou České filharmonie. Vlastní kompoziční pokusy ho ale lákat nepřestaly. Během 1.světové války odešel do Poličky, kde působil jako učitel houslí. V lednu 1919 byla Českou filharmonií a za účasti prezidenta republiky provedena jeho tradicionalisticky pojatá vlastenecká kantáta Česká rapsodie. Na podzim roku 1920 byl opět přijat do České filharmonie. V létě 1924 složil přelomovou skladbu svého uměleckého vývoje, symfonickou větu Half-time (Poločas). Koncem 20.let se v jeho tvorbě nakrátko objevily jazzové prvky a dadaistické podněty a po nich se jako silný inspirační zdroj prosadila česká lidová píseň a lidové zvyky (baletní pásmo Špalíček, operní cyklus Hry o Marii). Komika a tradice lidového divadla se spojily u jednoaktové rozhlasové opery Veselohra na mostě, tradice komedie dell'arte, pařížské pantomimy a českého lidového divadla se prolínají v jeho opeře Divadlo za bránou. Trvalý ohlas má i opera Julietta, jejíž premiéra se uskutečnila 16.3.1938 v ND. Před nacisty se zachránil v roce 1940 útěkem do jižní Francie, odkud se svou francouzskou chotí uprchl v březnu 1941 přes Lisabon do USA. Teprve zde začal komponovat symfonie. Martinů zůstal v USA do roku 1953, od května 1953 pobýval opět ve Francii, tentokrát jako stipendista newyorské Guggenheimovy nadace. Poslední léta svého života prožil rakovinou žaludku trpící Martinů ve Švýcarsku jako host mecenáše a hudebníka Paula Sachera. Jeho ostatky byly převezeny do rodné Poličky v roce 1979. Pohřben na Hřbitově u sv. Michala (odd. XIII), Polička.
Textové a hudební úpravy
Řecké pašije (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Autor libreta
Istar premiéra SEZONA 1924/1925 - Autor libreta
Kdo je na světě nejmocnější? premiéra SEZONA 1926/1927 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
Hry o Marii premiéra SEZONA 1935/1936 - Autor libreta
Julietta (Snář) premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad
Mirandolina premiéra SEZONA 1958/1959 - Autor libreta
Julietta premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Istar premiéra SEZONA 1963/1964 - Autor libreta
Řecké pašije (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1963/1964 - Autor libreta
Ariadna (Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc) premiéra SEZONA 1965/1966 - Autor libreta
Řecké pašije premiéra SEZONA 1966/1967 - Autor libreta
Divadlo za branou premiéra SEZONA 1967/1968 - Autor libreta
Hry o Marii premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor libreta
Vzpoura premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1972/1973 - Autor libreta
Mirandolina premiéra SEZONA 1979/1980 - Autor libreta
Řecké pašije (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1979/1980 - Autor libreta
Ženitba (Konzervatoř Praha) premiéra SEZONA 1980/1981 - Autor libreta
Řecké pašije premiéra SEZONA 1983/1984 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1983/1984 - Autor libreta
Ariadna premiéra SEZONA 1987/1988 - Autor libreta
Julietta premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad, Úprava textu
Hry o Marii premiéra SEZONA 1990/1991 - Autor libreta
Julietta premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad, Úprava textu
Pocta Jiřímu Kyliánovi premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Řecké pašije premiéra SEZONA 2005/2006 - Autor libreta
Česká baletní symfonie premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Ariadna / Slavík premiéra SEZONA 2010/2011 - Autor libreta
Juliette (Snář) premiéra SEZONA 2015/2016 - Autor libreta
Řecké pašije (Moravské divadlo Olomouc) premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta
Fotogalerie
Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů
Špalíček - 19.09.1933 (Joe (Josef) Jenčík, Bohuslav Martinů, Josef Charvát, Josef Matěj Gottlieb)
Foto: Centropress