Bohuslav Martinů
Datum narození
08.12.1890
Datum úmrtí
28.08.1959
Životopis
Narozen v Poličce, zemřel v Liestalu u Basileje. Od šesti let se učil hře na housle a od patnácti let veřejně vystupoval na místních večírcích. Již v deseti letech se pokoušel o kompozici. Jako žák houslové, posléze varhanní hry na pražské konzervatoři (1906–1910) ovšem příliš neprospíval a v červnu 1910 byl z konzervatoře pro "nenapravitelnou nedbalost" vyloučen. V roce 1912 se mu však přece jen podařilo složit státní zkoušku ze hry na housle a stal se druhým houslistou České filharmonie.

Vlastní kompoziční pokusy ho ale lákat nepřestaly. Během 1. světové války odešel do Poličky, kde působil jako učitel houslí. V lednu 1919 byla Českou filharmonií a za účasti prezidenta republiky provedena jeho tradicionalisticky pojatá vlastenecká kantáta Česká rapsodie. Na podzim roku 1920 byl opět přijat do České filharmonie. V létě 1924 složil přelomovou skladbu svého uměleckého vývoje, symfonickou větu Half-time (Poločas). Koncem 20. let se v jeho tvorbě nakrátko objevily jazzové prvky a dadaistické podněty a po nich se jako silný inspirační zdroj prosadila česká lidová píseň a lidové zvyky (baletní pásmo Špalíček, operní cyklus Hry o Marii). Komika a tradice lidového divadla se spojily u jednoaktové rozhlasové opery Veselohra na mostě, tradice komedie dell'arte, pařížské pantomimy a českého lidového divadla se prolínají v jeho opeře Divadlo za bránou. Trvalý ohlas má i opera Julietta, jejíž premiéra se uskutečnila 16. 3. 1938 v Národním divadle.

Před nacisty se zachránil v roce 1940 útěkem do jižní Francie, odkud se svou francouzskou chotí uprchl v březnu 1941 přes Lisabon do USA. Teprve zde začal komponovat symfonie. Martinů zůstal v USA do roku 1953, od května 1953 pobýval opět ve Francii, tentokrát jako stipendista newyorské Guggenheimovy nadace. Poslední léta svého života prožil ve Švýcarsku jako host mecenáše a hudebníka Paula Sachera. Jeho ostatky byly převezeny do rodné Poličky v roce 1979. Pohřben je na Hřbitově u sv. Michala (odd. XIII), Polička.
Je autorem titulů
Ariadna (Opera)
Boží muka (Koncert)
Fresky (Balet)
Hlas lesa (Opera)
Hlásný (Koncert)
Hry o Marii (Opera)
Istar (Balet)
Julietta (Opera)
Kytice (Koncert)
Lidice (Koncert)
Mirandolina (Opera)
Naděje (Koncert)
Parabola o soše (Ostatní)
Paraboly (Balet)
Petrklíč (Koncert)
Polní mše (Balet)
Rosička (Koncert)
Ruce (Ostatní)
Slzy nože (Opera)
Sphinx (Balet)
Špalíček (Balet)
Tajná láska (Koncert)
Tři legendy (Koncert)
U maměnky (Koncert)
Vzpoura (Balet)
Ženitba (Opera)
Textové a hudební úpravy
Řecké pašije (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1992/1992 - Autor libreta
Istar premiéra SEZONA 1924/1925 - Autor libreta
Kdo je na světě nejmocnější? premiéra SEZONA 1926/1927 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1933/1934 - Autor libreta
Hry o Marii premiéra SEZONA 1935/1936 - Autor libreta
Julietta (Snář) premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad
Mirandolina premiéra SEZONA 1958/1959 - Autor libreta
Julietta premiéra SEZONA 1962/1963 - Překlad
Istar premiéra SEZONA 1963/1964 - Autor libreta
Řecké pašije (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1963/1964 - Autor libreta
Ariadna (Divadlo Oldřicha Stibora Olomouc) premiéra SEZONA 1965/1966 - Autor libreta
Řecké pašije premiéra SEZONA 1966/1967 - Autor libreta
Divadlo za branou premiéra SEZONA 1967/1968 - Autor libreta
Hry o Marii premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor libreta
Vzpoura premiéra SEZONA 1968/1969 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1972/1973 - Autor libreta
Mirandolina premiéra SEZONA 1979/1980 - Autor libreta
Řecké pašije (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1979/1980 - Autor libreta
Ženitba (Konzervatoř Praha) premiéra SEZONA 1980/1981 - Autor libreta
Řecké pašije premiéra SEZONA 1983/1984 - Autor libreta
Špalíček premiéra SEZONA 1983/1984 - Autor libreta
Ariadna premiéra SEZONA 1987/1988 - Autor libreta
Julietta premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad, Úprava textu
Čím lidé žijí (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1989/1990 - Autor libreta
Mirandolina (Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) premiéra SEZONA 1989/1990 - Autor libreta
Veselohra na mostě (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1989/1990 - Autor libreta
Hry o Marii premiéra SEZONA 1990/1991 - Autor libreta
Škrtič (Zemské divadlo, Brno) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Julietta premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad, Úprava textu
Divadlo za bránou (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) premiéra SEZONA 2000/2001 - Autor libreta
Pocta Jiřímu Kyliánovi premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Řecké pašije premiéra SEZONA 2005/2006 - Autor libreta
Géniové a děti (Dětská opera Praha) premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Řecké pašije (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) premiéra SEZONA 2006/2007 - Autor libreta
Česká baletní symfonie premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Koncert k otevření sezony 2009/2010 premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
The Best of (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Ariadna / Slavík premiéra SEZONA 2010/2011 - Autor libreta
Pocta velkým tónům – Petr Zuska Gala X premiéra SEZONA 2011/2012 - Hudba
České operní gala premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
Mirandolina (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) premiéra SEZONA 2013/2014 - Autor libreta
Škrtič (ND moravskoslezské, Ostrava) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Juliette (Snář) premiéra SEZONA 2015/2016 - Autor libreta
Řecké pašije (Moravské divadlo Olomouc) premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta
Fotogalerie
Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů
Bohuslav Martinů
Špalíček - 19.09.1933 (Joe (Josef) Jenčík, Bohuslav Martinů, Josef Charvát, Josef Matěj Gottlieb)
Foto: Centropress