Řecké pašije (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 17.04.1992 do 22.11.1992 (5x)
Popis
Inscenace převzatá do repertoáru Státní opery Praha po vzniku této samostatné instituce a jejím odloučení od Národního divadla k 1. 4. 1992; premiéra v Národním divadle (v budově Smetanova divadla) 26. 1. 1984, odehráno 64 x, první provedení ve Státní opeře Praha 17. 4. 1992, odehráno 5 x; celkový počet představení za dobu existence inscenace: 69

Libreto podle románu Nikose Kazantzakise Kristus znovu ukřižovaný

Nastudováno v českém překladu

Obnovené hudební nastudování

Archivní složka sign. SOP 096 obsahuje následující materiál:
- cedule k 65. až 69. představení
- mediální ohlasy


Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Bohuslav Martinů
Překlad : Eva Bezděková
Inscenátoři
Dirigent : Jan Zbavitel
Choreografie : Jiří Blažek
Kostýmy : Josef Jelínek
Režie obnoveného nastudování : Ladislav Štros
Sbormistr : Pavel Chaloupka
Sbormistr Kühnova dětského sboru : Jiří Chvála
Spolupracovali
Asistent choreografie : Otto Šanda
Hlavní inspicient : Jiří Nohejl
Pomocná režie : Martin Otava