Řecké pašije (Opera)
Národní divadlo, od 13.04.2006 do 14.03.2008 (12x)
Popis
Pašijové hry rámují příběh jedné z nejslavnějších a nejkrásnějších oper Bohuslava Martinů. Přípravy na každoroční hry, které patří k největším událostem celé vesnice Lykovrisi, přeruší příchod uprchlíků, jimž Turci vydrancovali domov. Utečenců se zastane pastýř Manolios, který byl ve hrách vybrán pro roli Ježíše Krista. I mnoho dalších obyvatel vesnice se snaží uprchlíkům pomáhat, ale zvedá se proti nim odpor vedený knězem Grigorisem. Vyhrocený konflikt vyústí v hádku, při které Panait-Jidáš Manolia zabije. Uprchlíci z vesn