Daniel Dvořák
Životopis
Narodil se roku 1954 v Praze. U prof. Josefa Svobody na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a poté u prof. Loise Egga na Akademii výtvarných umění ve Vídni vystudoval architekturu a scénografii.
V roce 1988 založil společně s Jiřím Nekvasilem experimentální soubor Opera Furore a o dva roky později byl pověřen vedením Komorní opery Praha, kterou také ve spolupráci s Jiřím Nekvasilem reorganizoval na Operu Mozart. Jako scénograf a spoluautor se podílel na všech inscenacích Opery Furore a většiny inscenací Opery Mozart. V roce 1998 byl jmenován ředitelem Státní opery Praha, kterou vedl až do roku 2002. I zde inscenačně spolupracoval jako scénograf