Die Kleinstädter – Maloměšťáci (Opera)
Stavovské divadlo, od 19.01.2006 do 19.01.2006 (1x)
Předloha
Popis
Skladatel Theodor Veidl patřil k německé národnostní menšině žijící v Čechách. Vystudoval české školy a od roku 1918 zde trvale působil jako dirigent, učitel hudby, skladatel, sbormistr a angažoval se v mnoha převážně německých hudebních spolcích. Coby člověk německé národnosti byl po druhé světové válce internován v Terezíně a měl být odsunut do Německa. Zemřel však ještě v Terezíně na podvýživu v roce 1946. Maloměšťáci jsou Veidlovou čtvrtou operou a za námět mu posloužila satirická komedie německého dramatika Augusta von Kotzebua Němečtí maloměšťáci. Komedie je umístěna do městečka Krähwinkel, tedy do fiktivní lokality, jejíž obdobou je v českém prostředí příslovečný Kocourkov. Občané Krähwinklu si potrpí na funkce a komplikované titulování, žijí však především z klepů a jejich šíření. Kotzebuova hra odpovídala Veidlovu smyslu pro humor, nabízela dostatek situační komiky a především možnost uplatnění hudebního humoru, tak jak jej skladatel formuloval ve svých teoretických úvahách. Jedná se o mistrně napsanou komedii s řadou vděčných rolí a nabízející řadu situací, v nichž je hudba již latentně přítomna, a jiných, jež dokreslení hudbou nabízejí. Národní divadlo uvádí Maloměšťáky v rámci druhé části Českého triptychu a oproti předchozím operám je tato ve scénickém provedení a v koprodukci s divadlem v německém Regensburgu.
www.theaterregensburg.de

V představení jsou použity české titulky.

Na inscenaci spolupracuje Kühnův dětský sbor. www.kuhnata.cz.

Fotograf inscenace: Juliane Zitzlsperger
Délka představení: 2 hodiny 40 minut
Český triptych II-Terezín. Koprodukce s Theater Regensburg. Orchestr a sbor opery ND, Kühnův dětský sbor.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Pavel Eisner
Inscenátoři
Dirigent : Raoul Grüneis
Kostýmy : Daniel Dvořák
Režie : Ernö Weil
Sbormistr : Lukáš Vasilek
Sbormistr Kühnova dětského sboru : Jiří Chvála
Role
Paní Špačková : Silvia Fichtl
2. kmotra : Astrid M. Hofer
Bratránek Kulhánek : Adam Kruzel
Macourek : Jin-Ho Yoo
Děvečka : Melanie Schneider
Spolupracovali
Asistent režie : Doris Buske
Asistent sbormistra : Zdeněk Klauda
Asistent výtvarníka : Renáta Weidlichová, Anette Hannus
Asistent výtvarníka kostýmů : Elisabeth Richter, Barbara Wentz
Inspicient : Mirko Lodderstedt
Fotogalerie
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (Ilonka Vöckel, Jóhann Smári Saevarsson, Silvia Fichtl)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (Jin-Ho Yoo, Ilonka Vöckel, Silvia Fichtl)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (Katharina E. Leitgeb, Silvia Fichtl, Astrid M. Hofer)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (S. Fichtl, A. M. Hofer, I. Vöckel, J. Yoo, J. S. Saevarsson)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (S. Fichtl, J. S. Saevarsson, M. Nijhof, I. Vöckel)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006 (Silvia Fichtl, Jin-Ho Yoo, Jóhann Smári Saevarsson)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006, Ilonka Vöckel (Sabina)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006, Ilonka Vöckel (Sabina), Silvia Fichtl (Paní Špačková)
Foto: Hana Smejkalová
Die Kleinstädter - 19.01.2006, Jin-Ho Yoo (Macourek, vpravo)
Foto: Hana Smejkalová