Pavel Eisner
Datum narození
16.01.1889
Datum úmrtí
08.07.1958
Další používaná jména
Jan Ort
Životopis
Narozen v Praze, zemřel tamtéž. Narodil se v českém prostředí v rodině obchodního jednatele. Po dokončení české reálky v Praze (1906) složil doplňovací maturitu na gymnáziu (1910). Úmysl věnovat se hudbě mu znemožnila vážná choroba sluchu, a tak studoval na pražské německé univerzitě slavistiku, germanistiku a romanistiku (doktorát 1918). Od roku 1914 byl zaměstnán v České obchodní a živnostenské komoře, nakonec jako vedoucí překladatelského oddělení; roku 1939 byl z rasových důvodů penzionován. Zároveň pracoval jako externí redaktor deníku Prager Presse (do 1938) a hojně přispíval do Kmene, Rozprav Aventina, Činu, Literárních novin, Kritického měsíčníku, Svobodného slova a dalších, i zahraničních časopisů. Část svého literárního a překladatelského díla vydával v té době pod pseudonymy i cizími jmény). Po osvobození působil jako nakladatelský redaktor, od roku 1948 žil jako spisovatel a překladatel z povolání.

Jeho rozsáhlé, mnohostranné a druhově rozmanité dílo zasahovalo do literatury a zároveň do dalších uměleckých a vědních oborů. Z více než sta rozsáhlejších překladů světové poezie a prózy (celkem z třinácti jazyků) mají vedle německých klasiků (Goethe, Schiller, Büchner, Kleist, Heine, Storm, H.Mann) zvláštní význam překlady Th.Manna a Fr.Kafky. Jako generační druh celé skupiny vynikajících pražských německých spisovatelů (M. Brod, E. E. Kisch, F. Werfel) osvětloval od 30. let specifické podmínky jejich života i tvorby.

Překládal také z češtiny do němčiny; zde se zasloužil o pronikání českých básníků (Březiny, Šaldy, Vrchlického, Sovy, Halase aj.) i prozaiků (Durycha aj.) do německého, a tím také evropského kulturního povědomí. Vedle moderní české lyriky a prózy překládal do němčiny i českou a ostatní slovanskou lidovou slovesnost (Volkslieder der Slawen), českou hudebně vědeckou literaturu (např. o Dvořákovi, Janáčkovi, Foerstrovi aj.) a texty operních libret, oratorií atd. Velmi cenné jsou jeho knihy o češtině; tato tvorba zahrnuje jak veršovanou lyriku (Sonety kněžně,1945), tak esejistiku (Bohyně čeká,1945), zejména však práce oscilující mezi sférou umění a vědeckého výkladu (Chrám a tvrz, 1946; Čeština poklepem i poslechem, 1948).
Textové a hudební úpravy
Mozart ve Stavovském divadle premiéra SEZONA 1936/1937 - Překlad
Úklady a láska premiéra SEZONA 1937/1938 - Překlad
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1938/1939 - Překlad
Fidelio premiéra SEZONA 1951/1952 - Překlad
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1956/1957 - Překlad
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1958/1959 - Překlad
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1961/1962 - Překlad
Fidelio premiéra SEZONA 1964/1965 - Překlad
Fidelio premiéra SEZONA 1968/1969 - Překlad
Tristan a Isolda (DZN, Ústí nad Labem) premiéra SEZONA 1972/1973 - Překlad
Kouzelná flétna premiéra SEZONA 1975/1976 - Překlad
Bludný Holanďan premiéra SEZONA 1985/1986 - Překlad
Fidelio premiéra SEZONA 1988/1989 - Překlad
Fidelio premiéra SEZONA 1989/1990 - Překlad
Proces (Ó, božský Zlíne!) (Městské divadlo Zlín) premiéra SEZONA 1997/1998 - Překlad
Die Kleinstädter – Maloměšťáci premiéra SEZONA 2005/2006 - Autor libreta