Tristan a Isolda (DZN, Ústí nad Labem) (Opera)
Tylovo divadlo, od 24.01.1973 do 24.01.1973 (1x)
Pohostinské vystoupení Divadla Zdeňka Nejedlého, Ústí nad Labem.
Textové a hudební úpravy
Překlad : Pavel Eisner
Inscenátoři
Role
Tristan : Karel Bím
Král Marke : Vladimír Zapletal
Kurwenal : Evžen Tůma
Spolupracovali
Dramaturgická úprava : Pavel Eckstein
Nápověda : Jarmila Kubartová
Pomocná režie : Josef Novák