La traviata (Opera Mozart) (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 19.06.2002 do 11.07.2004 (43x)
Orchestr a sbor Státní opery Praha, Pražský komorní sbor. Nastudováno v italském originále.