Andrea Huber
Role
La traviata (Opera Mozart) (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 2001/2002 - Violetta Valéry