Seznam představení (Václav Holzknecht)
Matiné k poctě Emy Destinnové - Ostatní, sezona 1972/1973
Medailón Antonína Dvořáka - Ostatní, sezona 1959/1960
Oberon - Opera, sezona 1968/1969
Projev - k Mezinárodnímu dni divadla - Ostatní, sezona 1978/1979
Úvodní slovo - k Mozartovým oslavám - Ostatní, sezona 1955/1956
Večer Paula Verlaina - Ostatní, sezona 1945/1946