Medailón Antonína Dvořáka (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 22.11.1959 do 22.11.1959 (1x)
Předloha
Když mne stará matka - Antonín Dvořák
Dejte klec jestřábům - Antonín Dvořák
Proslov - Antonín Dvořák - Václav Holzknecht
Sonatina D dur pro housle a klavír - Antonín Dvořák
A les je tichý - Antonín Dvořák
Režie Milan Macků, výtvarník Květoslav Bubeník. Premiéra dop. S: Blodek, V studni (o).
Role
Sólo na housle : Karel Heusler
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman