Slavnostní koncert pro delegáty a hosty XVII. sjezdu KSČ
Autoři