Slavnostní shromáždění k 118. výročí narození V. I. Lenina
Autoři