Slavnostní shromáždění k 119. výročí narození V. I. Lenina
Autoři