Předehra pro rozhlas, op. 11, pro malý orchestr, mužský kvartet a recitaci
Autoři