Musica non grata – Haas–Krása... a přece znějí dál! (Koncert)
Státní opera, od 05.05.2021 do 05.05.2021 (1x)
Předloha
Předehra pro rozhlas, op. 11, pro malý orchestr, mužský kvartet a recitaci - Pavel Haas
Symfonie pro malý orchestr a alt - Hans Krása
Musica non grata – Haas–Krása... a přece znějí dál! -
Popis
Program koncertu:
Pavel Haas: Předehra pro rozhlas, op. 11, pro malý orchestr, mužský kvartet a recitaci
Hans Krása: Symfonie pro malý orchestr a alt

Pavel Haas a Hans Krása měli v první polovině 20. století rozhodující vliv na hudební život v Praze a v Brně. Oběma však tragicky do života zasáhl nacionální socialismus. Oba byli vězněni v koncentračních táborech a zavražděni v plynových komorách v Osvětimi. V podání Orchestru Státní opery pod vedením Karl-Heinze Steffense zazní výběr z jejich tvorby.
Předehra pro rozhlas Pavla Haase je poctou tehdy novému vynálezu - rozhlasu a jeho průkopníku Guglielmu Marconimu. Je pro neobvyklé obsazení orchestru a čtyř mužských hlasů, s použitím básně skladatelova bratra Huga Haase. Jedná se o zřídka uváděné hluboké dílo, přitom naplněné humorem! Symfonie pro alt a malý orchestr Hanse Krásy vznikla roku 1923 během jeho krátkého pobytu v Paříži. Zde byly uvedeny dvě její části. V roce 1926 zaznělo dílo v rámci festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Curychu. Tímto provedením se skladatel prosadil na mezinárodní scéně.
Doprovodného slova se tentokrát ujali JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR a prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D, ředitel Institutu terezínských skladatelů.

Projekt Musica non grata vznikl za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Koncert byl natočen na záznam a zhlédnout jej bylo možné v době zavřených divadel z důvodu pandemie koronaviru na kanálu YouTube.com.

Délka záznamu: 42 minut.

Na záznamu spolupracovaly Studio POKROK a FRMOL Production.
Orchestr Státní opery. Záznam koncertu online na kanálu YouTube.com v rámci projektu Musica non grata.
Spolupracovali
Asistent hudební režie : Jana Cecílie Mimrová
Barevné korekce záznamu : Tomáš Gaisler
Inspicient : Ondřej Slavík
Koncertní mistr : Radovan Šandera
Mistr světel : Jan Dörner
Obrazová postprodukce : Lukáš Panoch
Režijní spolupráce : Petr Jirsa
Vedoucí jevištního provozu : Pavel Dautovský