Árie Mustafy z opery Italka v Alžíru
Role
Mustafa: Ulf Paulsen