Má syna
Role
Desiré Montarbourgh: Karel Želenský
Sosthene Chamouset: Florentin Steinsberg
Marcel du Parvis: Eugen Viesner
Fernand du Parvis: Rudolf Innemann
Kazimír Leridel: Rudolf Kafka
Zephyrin: Karel Mušek
Francois: Karel Váňa
Sofie Montabourgová: Ludmila Danzerová
Jolanda Chamousetová: Marie Ryšavá
Esther du Parvis: Marie Pštrossová
Germaina Montarbourgová: Leopolda Dostalová
Hlas za scénou: Marie Tichá