Fraška o mistru Patelinovi
Autoři
Role
Mistr Petr Patelin: František Roland
Vilemína: Zdenka Rydlová
Vilém Joceaume: Eugen Viesner
Theobald Jehňátko: Karel Jičínský
Soudce: Karel Váňa