Jan Bartoš - dramatik
Datum narození
23.02.1893
Datum úmrtí
06.05.1946
Životopis
Narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze. Vystudoval klasické gymnázium (maturita 1913) a práva na Karlově univerzitě (doktorát 1918). Působil krátce jako advokátní koncipient a magistrátní úředník, v letech 1923–1924 byl úředníkem při intendantuře Národního divadla. Odtud přešel ve funkci knihovníka do Národního muzea, kde založil, vybudoval a až do svého penzionování v dubnu 1946 řídil samostatné divadelní oddělení.

Články, polemikami a divadelními kritikami přispíval do časopisů Jeviště, Nová scéna, Národní a Stavovské divadlo, Právo lidu, Rozpravy Aventina, Národní listy, Divadlo aj. Užíval pseudonym Jan Brauner. Zabýval se českým divadlem 2. poloviny 19. století (Národní divadlo a jeho budovatelé, 1933; Budování Národního divadla, 1934; Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937), vyvracel tradované legendy. Jako dramatik byl představitelem expresionismu (Krkavci, tisk i premiéra 1920; Pelikán obrovský, 1920, tisk 1923); od poloviny 20. let psal fantazijně lyrické komedie (Uloupená kadeř, tisk a premiéra 1927; Nezvěstná, tisk 1928, premiéra 1947) a filozofující dramata (Milenci, 1922; Vzbouření na jevišti, tisk 1925, premiéra 1926).

Bratr hudebního kritika, estetika a překladatele Josefa Bartoše a historika Františka Michálka Bartoše. Krátce byl ženat s Annou Hennerovou, mladší, tragicky zemřelou (1920) sestrou M. Pujmanové.

Pracovní text hry Člověk, jenž má 5000 v kapse, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 1091, r 4072-4075

Pracovní text hry Orfeus a Eurydiké, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 451, r 6717, r 7758

Pracovní text hry Plující ostrov, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 398
Pracovní text hry Plující ostrov, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 412
Pracovní text hry Plující ostrov, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 416
Pracovní text hry Plující ostrov, v ND neuvedené, v knihovně archivu ND, sign. r 4048, r 4049
Je autorem titulů
Jůra ďábel (Činohra)
Nezvěstná (Činohra)
Primo vere (Činohra)
Souboj (Činohra)
Uloupená kadeř (Činohra)