Jan Bartoš - dramatik
Datum narození
23.02.1893
Datum úmrtí
06.05.1946
Životopis
Narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze. Vystudoval klasické gymnázium (maturita 1913) a práva na Karlově univerzitě (doktorát 1918). Působil krátce jako advokátní konspicient a magistrátní úředník, v letech 1923–1924 byl úředníkem při intendantuře Národního divadla. Odtud přešel ve funkci knihovníka do Národního muzea, kde založil, vybudoval a až do svého penzionování v dubnu 1946 řídil samostatné divadelní oddělení.
Články, polemikami a divadelními kritikami přispíval do časopisů Jeviště, Nová scéna, Národní a Stavovské divadlo, Právo lidu, Rozpravy Aventina, Národní listy, Divadlo aj. Užíval pseudonym Jan Brauner. Zabýval se českým divadlem 2. poloviny 19. století (Národní divadlo a jeho budovatelé, 1933; Budování Národního divadla, 1934; Prozatímní divadlo a jeho činohra, 1937), vyvracel tradované legendy. Jako dramatik byl představitelem expresionismu (Krkavci, tisk i premiéra 1920; Pelikán obrovský, 1920, tisk 1923); od poloviny 20. let psal fantazijně lyrické komedie (Uloupená kadeř, tisk a premiéra 1927; Nezvěstná, tisk 1928, premiéra 1947) a filozofující dramata (Milenci, 1922; Vzbouření na jevišti, tisk 1925, premiéra 1926).
Bratr hudebního kritika, estetika a překladatele Josefa Bartoše a historika Františka Michálka Bartoše. Krátce byl ženat s Annou Hennerovou, mladší, tragicky zemřelou (1920) sestrou M. Pujmanové.
Je autorem titulů
Jůra ďábel (Činohra)
Nezvěstná (Činohra)
Primo vere (Činohra)
Souboj (Činohra)
Uloupená kadeř (Činohra)