Souboj
Role
Hrabě Adam Lubecký: Eduard Vojan
Hraběnka Wanda Lubecká: Leopolda Dostalová
Hrabě Witold Lubecký: Jiří Steimar
Kontesa Mariana Lubecká: Eva Vrchlická
Kníže Zenno Level: Rudolf Deyl
Plukovník Segeny: Alexander Třebovský
Rytmistr Bronicz: Karel Kolár
Ludvík: Vojta Matys
Fotogalerie
Souboj - 29.11.1917 (Josef Wenig - scéna)