M. Urban
Inscenátor
Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra SEZONA 1985/1986 - Choreografie