Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP (Ostatní)
Nová scéna, od 10.11.1985 do 10.11.1985 (1x)
Předloha
Adagio z II. jednání baletu Labutí jezero - Petr Iljič Čajkovskij
Duet z baletu Kamenný kvítek - Sergej Prokofjev
Duet z baletu Spartakus - Aram Chačaturjan
Adagio z baletu Don Quijote - Ludwig Minkus
Pokus - J. Freiburg
Šeherezáda - Maurice Ravel
Messiaen - O. Haikai
Popis
Pro Krajský výbor SČSP a členy organizací Svazu československo-sovětského přátelství středočeského kraje při příležitosti oslav VŘSR a MČSP. Účinkují členové SSM, SČSP, kolektivů a brigád socialistické práce ND v Praze.
Režie Jiří Blažek, scéna Květoslav Bubeník. Recitace Helga Matulová a Petr Svoboda. Spoluúčinkuje taneční skupina AUS VN. Inspicienti: O. Šanda, Z. Karnecká, K. Kožíšková.
Role
Tančí : Helena Jandová
Tančí : Jana Kůrová
Tančí : Petr Šimek
Tančí : Ivi Zájedová
Tančí : Jana Kůrová
Tančí : Luboš Hajn
Tančí : Petr Šimek