Maurice Ravel
Datum narození
07.03.1875
Datum úmrtí
28.12.1937
Životopis
Francouzský skladatel, narodil se v Ciboure, zemřel v Paříži. Po matce pocházel z francouzské části Baskicka. Ve čtrnácti byl přijat na pařížskou konzervatoř, kde byl v kompozici žákem G. Faurého.Ještě jako konzervatorista Ravel složil Habaneru pro dva klavíry (1895), kterou později vřadil do orchestrální kompozice. Španělská rapsodie (1908). Španělský lokální kolorit se uplatňuje i ve skladatelově hudební komediii Španělská hodinka (1909). Rytmicko-melodický model španělského lidového tance je tématem baletu Boléro (1928), který se dnes hraje jako koncertní skladba. Folklorní hudební idomy zůstaly neodmyslitelnou součástí Ravelova hudebního slohu. Stavěl na jejich rytmice i modalitě. Skladatele výrazně ovlivnil i C. Debussy. Klavírní Vodotrysky (1901) jsou prokazatelnáým projevem Ravelovy příslušnosti k francouzské impresionistické škole. Bohatství hudebních nápadů, imprese barev a dynamických odstínů je v jeho skladbách podána v členité přehledné formě, jakou znali klasikové, jež Ravel obdivoval a z jejichž umění těžil. Neuzavíral se přitom soudobým kompozičním školám. Komorní tvorba Ravelova se vyznačuje mimořádnou zvukovou kultivovaností: smyčcový kvartet F dur (1903), trio (1914), sonáta pro housle a klavír (1926). Mezi vokálními skladbami vyniká cyklus Šeherezáda pro soprán a orchestr (1903) a Don Quijotte a Dulcinea (1932). Výletem do světa dětské fantazie je opera Dítě a kouzla (1925). Ravelovu tvůrčí metodu přirovnávali jeho současníci k trpělivé přesné práci hodináře. Byl též činný literárně. Česky vyšly jeho Autobiografické skici (1947).
Textové a hudební úpravy
Cantares (Ballet du Grand Theatre, Ženeva) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Dítě a kouzla / Sinfonietta premiéra SEZONA 2000/2001 - Hudba
Gala představení Baletu Národního divadla premiéra SEZONA 2019/2020 - Hudba
Sametové baletní gala premiéra SEZONA 2019/2020 - Hudba