Jiří Němeček - choreograf a šéf baletu
Datum narození
12.04.1924
Datum úmrtí
29.07.1991
Životopis
Narozen v Říčanech (u Prahy). První baletní lekce dostával jako osmiletý v říčanské škole u L. Slabé a poté u B. Szynglarského. Ve studiích pokračoval v Praze u F. Bubly a J. Nikolské (1938–1942), od níž získal pevné základy klasické ruské školy. V Národním divadle vystoupil poprvé v roce 1939 jako externista. V letech 1940–1942 byl angažován v Tylově divadle v Nuslích, v sezoně 1942/1943 se stal řádným členem baletního sboru ND. V rámci totálního nasazení byl v sezoně 1943/1944 přeřazen do německého Městského divadla ve Vratislavi (Polsko).

Po osvobození nastoupil opět v Národním divadle, ale již po dvou měsících odešel jako sólista posílit nově se konstituující české divadlo v Opavě, které vedl J. Škoda. V roce 1946 se zde stal vedoucím baletního souboru. V roce 1948 přijal Psotovu nabídku a přešel do Státního divadla Brno (1948–1951), kde působil jako taneční sólista a choreograf operety. V letech 1951–1957 pracoval jako šéf baletu v Plzni.

Od 1. 3. 1957 do roku 1970 byl šéfem Baletu ND. Ve svazku ND zůstal i po roce 1970 jako choreograf, současně navázal vedlejší pracovní poměr v Hudebním divadle Karlín (1971–1977) jako šéf baletu a choreograf. V letech 1974–1977 stál v čele baletu Státního divadla Brno a pro tuto dobu byl uvolněn z ND na neplacenou dovolenou. V roce 1977 se opět vrátil do ND jako choreograf, v této funkci setrval až do roku 1979, kdy byl znovu jmenován šéfem Baletu ND. K 30. 9. 1990 odešel do penze.

Významná je i jeho pedagogická činnost jako externího učitele choreografie na Taneční katedře Hudební fakulty AMU, kde působil od roku 1969. V roce 1972 obdržel cenu za současnou choreografii na Mezinárodní baletní soutěži ve Varně, kde dlouho působil i jako člen jury.

Manžel tanečnice ND Elvíry Němečkové, otec tanečníka ND Jiřího Němečka ml., Elvíra Němečková ml. je jeho vnučkou.
Vedoucí funkce v ND
Šéf baletu (SEZONA 1956/1957)
Šéf baletu (SEZONA 1957/1958)
Šéf baletu (SEZONA 1958/1959)
Šéf baletu (SEZONA 1959/1960)
Šéf baletu (SEZONA 1960/1961)
Šéf baletu (SEZONA 1961/1962)
Šéf baletu (SEZONA 1962/1963)
Šéf baletu (SEZONA 1963/1964)
Šéf baletu (SEZONA 1964/1965)
Šéf baletu (SEZONA 1965/1966)
Šéf baletu (SEZONA 1966/1967)
Šéf baletu (SEZONA 1967/1968)
Šéf baletu (SEZONA 1968/1969)
Šéf baletu (SEZONA 1969/1970)
Šéf baletu (SEZONA 1978/1979)
Šéf baletu (SEZONA 1979/1980)
Šéf baletu (SEZONA 1980/1981)
Šéf baletu (SEZONA 1981/1982)
Šéf baletu (SEZONA 1982/1983)
Šéf baletu (SEZONA 1983/1984)
Šéf baletu (SEZONA 1984/1985)
Šéf baletu (SEZONA 1985/1986)
Šéf baletu (SEZONA 1986/1987)
Šéf baletu (SEZONA 1987/1988)
Šéf baletu (SEZONA 1988/1989)
Šéf baletu (SEZONA 1989/1990)
Textové a hudební úpravy
Náměsíčná premiéra SEZONA 1962/1963 - Úprava
Inscenátor
Popelka premiéra SEZONA 1951/1952 - Choreografie
Libuše (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1952/1953 - Choreografie
Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1952/1953 - Choreografie, Režie
Labutí jezero premiéra SEZONA 1954/1955 - Choreografie
Rusalka premiéra SEZONA 1954/1955 - Choreografie
Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1955/1956 - Choreografie, Režie
Bratři Karamazovi premiéra SEZONA 1957/1958 - Choreografie
Honzovo království premiéra SEZONA 1957/1958 - Choreografie
Mistři pěvci norimberští premiéra SEZONA 1957/1958 - Choreografie
Mládí (Divadlo J. K. Tyla Plzeň) premiéra SEZONA 1957/1958 - Choreografie, Režie
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1957/1958 - Choreografie, Režie
Othello premiéra SEZONA 1958/1959 - Choreografie, Režie
Vojcek premiéra SEZONA 1958/1959 - Choreografie
Mládí premiéra SEZONA 1959/1960 - Choreografie, Režie
Rusalka premiéra SEZONA 1959/1960 - Choreografie
Svätopluk premiéra SEZONA 1959/1960 - Choreografie
Kamenný kvítek premiéra SEZONA 1960/1961 - Choreografie, Režie
Nepokoření premiéra SEZONA 1960/1961 - Choreografie
Příběh opravdového člověka premiéra SEZONA 1960/1961 - Choreografie
Romeo a Julie premiéra SEZONA 1961/1962 - Choreografie, Režie
Slavnostní matiné na počest 80. narozenin Marie Majerové premiéra SEZONA 1961/1962 - Choreografie
Tajemství premiéra SEZONA 1961/1962 - Choreografie
Láska ke třem pomerančům premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie
Marnotratný syn premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie, Režie
Náměsíčná premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie, Režie
Rapsódie v modrém premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie, Režie
Romeo, Julie a tma premiéra SEZONA 1962/1963 - Choreografie
Dimitrij premiéra SEZONA 1963/1964 - Choreografie
Labutí jezero premiéra SEZONA 1963/1964 - Choreografie, Režie
Svědomí premiéra SEZONA 1963/1964 - Choreografie, Režie
Pochodeň Prométheova premiéra SEZONA 1964/1965 - Choreografie
Popelka premiéra SEZONA 1964/1965 - Choreografie
Poslední pampeliška premiéra SEZONA 1964/1965 - Choreografie, Režie
Coppélia premiéra SEZONA 1965/1966 - Choreografie, Režie
Polovecké tance premiéra SEZONA 1965/1966 - Choreografie, Režie
Slovanské tance č. 9 - 16 premiéra SEZONA 1965/1966 - Režie
Sylfidy premiéra SEZONA 1965/1966 - Režie
Šeherezáda premiéra SEZONA 1965/1966 - Choreografie, Režie
Čert a Káča premiéra SEZONA 1966/1967 - Choreografie
Červená Karkulka premiéra SEZONA 1966/1967 - Choreografie
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1966/1967 - Choreografie
Žvanivý slimejš premiéra SEZONA 1966/1967 - Choreografie
Medusa premiéra SEZONA 1967/1968 - Choreografie, Režie
Meteor premiéra SEZONA 1967/1968 - Choreografie, Režie
Othello premiéra SEZONA 1967/1968 - Choreografie, Režie
Výlety páně Broučkovy premiéra SEZONA 1967/1968 - Choreografie
Bloudění Odysseovo premiéra SEZONA 1968/1969 - Choreografie, Režie
Hry o Marii premiéra SEZONA 1968/1969 - Choreografie, Choreografie, Choreografie, Choreografie
Jakobín premiéra SEZONA 1968/1969 - Choreografie
Její pastorkyňa premiéra SEZONA 1968/1969 - Choreografie
Z pohádky do pohádky premiéra SEZONA 1968/1969 - Režie
Eugen Oněgin premiéra SEZONA 1969/1970 - Choreografie
Kupec benátský premiéra SEZONA 1969/1970 - Choreografie
Podivuhodný mandarin premiéra SEZONA 1969/1970 - Choreografie, Režie
Signorina Gioventu premiéra SEZONA 1969/1970 - Choreografie, Režie
Vojna a mír premiéra SEZONA 1970/1971 - Choreografie
Don Juan premiéra SEZONA 1971/1972 - Choreografie
Polovecké tance premiéra SEZONA 1972/1973 - Choreografie
Šeherezáda premiéra SEZONA 1972/1973 - Choreografie
Rigoletto premiéra SEZONA 1973/1974 - Choreografie
Matčino pole (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1977/1978 - Režie, Choreografie
Mládí premiéra SEZONA 1977/1978 - Choreografie
Návraty ke krásám premiéra SEZONA 1978/1979 - Choreografie, Režie
Čarostřelec premiéra SEZONA 1979/1980 - Choreografie
Kamenný kvítek premiéra SEZONA 1980/1981 - Choreografie, Režie
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1981/1982 - Choreografie
Čert a Káča premiéra SEZONA 1982/1983 - Choreografie
Labutí jezero premiéra SEZONA 1982/1983 - Choreografie, Režie
Prodaná nevěsta premiéra SEZONA 1982/1983 - Choreografie
Baletní koncert premiéra SEZONA 1983/1984 - Režie, Režie, Režie, Režie, Režie, Režie
Libuše premiéra SEZONA 1983/1984 - Choreografie
Baletní matiné premiéra SEZONA 1984/1985 - Choreografie
Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra SEZONA 1984/1985 - Choreografie
Baletní matiné při příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra SEZONA 1985/1986 - Choreografie
Falstaff premiéra SEZONA 1985/1986 - Choreografie
Armida premiéra SEZONA 1986/1987 - Choreografie
Baletní koncert premiéra SEZONA 1986/1987 - Choreografie
Baletní matiné k příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra SEZONA 1986/1987 - Choreografie, Choreografie
Spolupráce na inscenacích
Labutí jezero premiéra SEZONA 1954/1955 - Asistent choreografie
Strakonický dudák aneb Hody divých žen premiéra SEZONA 1958/1959 - Pohybová spolupráce
Carmen ou La tragédie de Don José premiéra SEZONA 1996/1997 - Asistent režie
Role
Jižní slavnost premiéra SEZONA 1941/1942 - Námořník
Ples kadetů (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1949/1950 - Kadeti
Symfonie života (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1949/1950 - Věta první - lidská práce, Věta druhá - boj za pokrok
Labutí jezero (Státní divadlo Brno) premiéra SEZONA 1950/1951 - Lovci
Romeo a Julie (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1952/1953 - Merkutio
Jánošík (Krajské oblastní divadlo Plzeň) premiéra SEZONA 1955/1956 - Vlček, Zbojnické tance, Tanec pastýřů a zbojníků, V VI. obraze tančí
Sluha dvou pánů premiéra SEZONA 1957/1958 - Federigo
Othello premiéra SEZONA 1958/1959 - Cassio
Fotogalerie
Jiří Němeček - civilní fotografie
Foto: Jaromír Svoboda
Jiří Němeček - civilní fotografie (foto: ČTK)