Johann Sebastian Bach
Životopis
Německý hudební skladatel, varhaník a kantor, učitel svých synů a provozovatel řady různých hudebních profesí. Narodil se 21. 3. 1685 v Eisenachu, zemřel 28. 7. 1750 v Lipsku. Své všeobecné vzdělání dovršil na gymnáziu v Lübecku. Jeho prvním významným působištěm byl Výmar, kde získal místo nejprve dvorního varhaníka, posléze koncertního mistra. V jeho prvním výmarském období vznikly skladby ve starém stylu, duchovní koncerty a známé cembalové Capriccio na odjezd nejmilovanějšího bratra. V kantátách druhého výmarovského období těží z dualismu recitativu a árie. Novým prvkem jsou důmyslné harmonizace chorálu ve starých církevních tóninách. Vznikla mistrovská varhanní Passacaglia c moll (1717) a půvabná Varhanní knížečka . V roce 1717 nastoupil Bach na místo prvního varhaníka v Köthenu. Zde komponuje první velká cyklická díla (Janovy pašije a tzv. Braniborské koncerty). V roce 1722 Bach odchází do Lipska, kde nastoupí na místo kantora Thomaskirche. Současně se i ujímá úřadu ředitele Collegia musica. Svým povinnostem se věnuje s krajní odpovědností až do chvíle ,kdy ho pokračující choroba a ztráta zraku vyřadí z veřejného života. V Lipsku půsoí až do své smrti. Z lipského období jsou léta 1723-1735 považovaná za skladatelsky nejproduktivnější. Do této etapy spadá vznik nových velkých cyklických instrumentálních a vokálních děl jako 6 vánočních kantát, Matoušovy a Markovy pašije , latinská Mše h moll, monumentální třídílná Chromatická fantazie a fuga, jež ohromuje harmonickou smělostí a výrazovostí. V těchto letech se Bach zabývá i úpravami děl jiných skladatelů, zejména A. Vivaldiho. Poslední jeho životní etapa (po r. 1735) se vyznačuje orientací na řešení kompozičně nejsložitějších úloh. Vrcholnou kompoziční racionalitu představuje 30 variací na árii, jež Bach složil pro svého žáka J. G. Goldbega (tzv. Goldbergovy variace).Své dílo Bach uzavřel soubory modelových řešení nejsložitějších kontrapunktických forem, pro něž většinou neurčil nástrojové obsazení ( Hudební obětina a Umění fugy). Mnoho podnětů a formových vzorů převzal Bach z italské hudby, zvláště v kantátách a koncertech. Německé tradice se projevily v souhrnu varhanní hudby a v mnohostranném uplatnění protestantského chorálu. Ve stylizaci cembalových skladeb a v pomalých větách suit jsou zase patrné francouzské vlivy. Bach završil svým uměním vývoj hudební epochy zvané barok. Po své smrti však byl zapomenut. Aktuálnost Bachova umění, zejména jeho kontrapunktického mistrovství ,objevil na sklonku života již W. A. Mozart, po něm pak L. van Beethoven, R. Wagner i J. Brahms, z českých skladatelů 19. století zejména Bedřich Smetana.Vývoj moderní hudby 21. století je bez J. S..Bacha nemyslitelný.
Textové a hudební úpravy
Trisha Brown (USA) (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1994/1995 - Hudba
Pocta Cervantesovi (Mexický národní balet) premiéra SEZONA 1974/1975 - Hudba
Studie 8 (Lvice a lovec) (Mexický národní balet) premiéra SEZONA 1980/1981 - Hudba
Prolog k tragédii (Kubánský národní balet) premiéra SEZONA 1983/1984 - Hudba
Čest tanci (Choreografické miniatury, Leningrad) premiéra SEZONA 1986/1987 - Hudba
Step - text (Kubánský národní balet) premiéra SEZONA 1988/1989 - Hudba
Axioma (Ballet du Grand Theatre, Ženeva) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Sarabanda (Nederlands Dans Theater, Nizozemsko) premiéra SEZONA 1990/1991 - Hudba
Zabiják (Sankt Petěrburské divadlo baletu, Rusko) premiéra SEZONA 1991/1992 - Hudba
Double You (Nederlands Dans Theater 3) premiéra SEZONA 1994/1995 - Hudba
Absolventský koncert Taneční konzervatoře Praha premiéra SEZONA 2001/2002 - Hudba
Balet Praha Junior premiéra SEZONA 2005/2006 - Hudba
Debreceni Balett a Balet Praha Junior premiéra SEZONA 2005/2006 - Hudba
Balet Praha Junior premiéra SEZONA 2006/2007 - Hudba
Bolero a viac... (SND Bratislava) premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
KY-TIME - Pocta Jiřímu Kyliánovi (SND Bratislava) premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Mezinárodní týdny tance 2009 - Gala večer premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba, Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Frozen Roses (Jihočeský balet České Budějovice) premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Taneční rozmanitosti (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Les Ballets Bubeníček premiéra SEZONA 2013/2014 - Hudba
Bohemia Balet (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Tanec a hudba (Bohemia Balet) premiéra SEZONA 2014/2015 - Hudba
Hommage a Jan Disman Zelenka premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
Vertigo premiéra SEZONA 2015/2016 - Hudba
4 Elements (Národní divadlo Brno) premiéra SEZONA 2021/2022 - Hudba
Acqua Alta (Adrien M & Claire B, Francie) premiéra SEZONA 2021/2022 - Hudba
Na hraně iluzí (Pražský komorní balet) premiéra SEZONA 2023/2024 - Hudba