Zpovědi beze slov (Absolventské předst. studentů HAMU Hany Turečkové, Sylvy Nečasové a Jana Duška) (Balet)
Stavovské divadlo, od 31.05.2009 do 31.05.2009 (1x)
Předloha
Zpovědi beze slov
Ciacona
Dua (aneb záměny na pokračování)
Zpovědi beze slov (Absolventský koncert studentů HAMU)
Persony
White is Colour of Sorrow
Popis

Ciacona
Choreografie: Sylva Nečasová
Hudba: J. S. Bach, F. B. Busoni

Dua
Choreografie: Sylva Nečasová
Hudba: Swetja a Luboš Braniš

Zpovědi beze slov
Choreografie: Hana Turečková
Hudba: Philip Glass

Persony
Choreografie: Sylva Nečasová
Hudba: Jan Dušek

White is colour of sorrow
Choreografie: Hana Turečková
Hudba: Alfred Schnittke

Hraje Orchestr Berg pod vedením Petera Vrábela a Epoque quartet.

Toto představení je bilancí nejmladší generace tvůrců, kteří shromáždili všechny své profesní i osobní zkušenosti, aby vytvořili nejen řemeslně hodnotná, ale také emocionálně-expresivní díla. Každá z choreografií má svůj koncept, klade si a vyvolává otázky, které se zabývají vzpomínkami, vztahy mezi lidmi a existencí jako takovou. Ať jsou to témata obecná, vždy jde o boj člověka jako individuality se světem i se sebou samým.
Spolupracovali
Inspicient : Jiří Vrátil
Světelný design : Ivo Dankovič