Jolana Součková
Role
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1980/1981 - Malé víly šeříku
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1981/1982 - Tančí, Tančí
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1984/1985 - Přítelkyně, Osm dívek
Absolventský koncert Hudební a taneční školy v Praze premiéra SEZONA 1985/1986 - Sólistky
Baletní matiné k příležitosti oslav VŘSR a MČSP premiéra SEZONA 1986/1987 - Tančí