Lukáš Jiřička
Životopis
Lukáš Jiřička (1979) působí jako divadelní dramaturg, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista (A2, HIS Voice, Respekt, Hospodářské noviny). Studoval komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vystudoval dramaturgii na DAMU, kde také asolvoval doktorské studium.
V rámci svého studia byl na stažích na PWST v Krakově, kde také byl asistentem režiséra Krystiana Lupy, a také na stáži na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu. Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné hudby" Stimul. Působí jako editor a překladatel z polštiny. Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Matyášem Dlabem a Magdou Stojowskou, choreografickým duem VerTeDance či souborem 420PEOPLE aj. Na svých rozhlasových kompozicích – převážně pro Český rozhlas – spolupracoval se skladateli Matějem Kratochvílem, Michalem Ratajem, Krzysztofem Topolským, Robertem Piotrowiczem, Paulem Wirkusem či s tvůrcem experimentálních filmů Martinem Ježkem a Tomášem Procházkou. Kromě své rozhlasové a galerijní tvorby vytváří experimnetální filmy společně s Martinem Ježkem (Jak se dělá počasí, Hra na ohradu) a Petrem Šprinclem (Morava, krásná zem). Pedagogicky působí na FAMU a DAMU.

Textové a hudební úpravy
Sasící v Čechách (Bušení do železné opony VII.) premiéra SEZONA 2003/2004 - Autor libreta
Žádný člověk premiéra SEZONA 2016/2017 - Autor libreta
Inscenátor
Mirage (420PEOPLE) premiéra SEZONA 2013/2014 - Dramaturgie
Žádný člověk premiéra SEZONA 2016/2017 - Dramaturgie