Boris Blacher
Datum narození
19.01.1903
Datum úmrtí
30.01.1975
Životopis
Německý skladatel a pedagog. Narodil se v Niou-čuang v Mandžusku (Čína), zemřel v Berlíně. Studoval v berlíně skladbu a architekturu. Učil na konzervatoři v Drážďanech, po válce kompozici v západním Berlíně. Zabýval se elektroakustickou hudbou, je znám teorií "variabilních meter" (střídání různých druhů taktů), jež hojně používá i ve svých skladbách.

Skladatelsky vyšel z neoklasicismu, prvního významného úspěchu dosáhl Variacemi pro orchestr na Paganiniho téma (1947). V 50. letech se začal zabývat Novou hudbou. Složil Klavírní koncert č. 32, Abstraktní operu č. 1, baletní operu Pruská pohádka, "prostorovou kompozici" Multiple Raumperspektiven pro klavír a tři zvuková tělesa, elektroakustickou Hudbu pro Osaku aj. V některých skladbách používá metody koláže.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Proces (Státní opera Praha) premiéra SEZONA 1994/1995 - Autor libreta