Milan Svoboda - ochotník
Role
Jan Hus (Akademičtí ochotníci) premiéra SEZONA 1903/1904 - Lupáč