Jan Hus (Akademičtí ochotníci) (Činohra)
Národní divadlo, od 28.05.1904 do 28.05.1904 (1x)
Všestudentská slavnost v Praze 1904. S: Dvořák, Husitská (konc. prov.).
Inscenátoři
Režie : Josef Šmaha
Role
Václav IV. : Karel Setunský
Petr Angeli : Adolf Zeman
Albík z Uničova : R. Hofman
Štěpán Páleč : František Zuna
Michal z Brodu : Karel Čvančara
Jan Hus : Antonín Fencl
Hanuš z Chlumu : Jaroslav Petr
Vok z Valdštejna : Antonín Nečas
Lupáč : Milan Svoboda
Havlík : Otakar Kunc
Papež Jan XXIII. : Vojtěch Hornof
Jeroným Pražský : Jaroslav Just
Jan Žižka z Trocnova : Alfred Kafka