Miloš Orson Štědroň
Datum narození
05.11.1973
Životopis
Hudební skladatel, klavírista, libretista, pedagog, muzikolog, hudební publicista narozen v Brně. Syn brněnského muzikologa a hudebního skladatele Miloše Štedroně. Studoval obory klavír a skladbu na konzervatoři v Brně a skladbu na JAMU v Brně (1994-99). Současně absolvoval studium muzikologie na FF MU v Brně v roce 2001. Od roku 1999 žije v Praze, kde vyučuje na Pražské konzervatoři harmonii, hudební formy, dějiny hudby a vede semináře soudobé hudby. Dokončuje doktorát v oboru skladba na pražské HAMU. Autorsky se zaměřuje na hudbu mnoha žánrů. Je tvůrcem více než 60 opusů. Na dvou CD spolupracoval s Ivou Bittovou a aranžoval skladby pro její koncert na mezinárodním turné s Nederland Blazers ensemble. Rád se nechává inspirovat poezií, zejména Janem Skácelem, Jiřím Háskem Krchovským a Ivanem Blatným (např. hudebně dramatické pásmo na jeho texty v r. 2004 v Mnichově, Berlíně a Heidelbergu, loni měl v Divadle Komedie premiéru jeho úspěšný Kabaret Ivan Blatný). Napsal scénickou hudbu k řadě divadelních inscenací, je autorem hudby úspěšného muzikálu Štěstí dam (Divadlo Disk). Šíře jeho tvorby je rozmanitá – vedle jmenovaných opusů skládá rovněž komorní i orchestrální díla a melodramy. Jako klavírista a improvizátor rád vytváří podivuhodné kreace zvláště při doprovázení němých filmů (Festival Stummfest.cz v Praze 2006, 2007), kdy rád vystupuje sólově či v seskupení Filmtrio (spolu s L. Kozderkou a J. Horváthem). Kromě praktické hudební produkce se zabývá příležitostně také hudební kritikou a publikuje. Pro vydavatelství Bärenreiter Praha, edici Janáček a Supraphon editoval především řadu Janáčkových děl. V roce 1996 obdržel čestné uznání ve skladatelské soutěži „Generace“, roku 2004 čestné uznání v Mezinárodní skladatelské soutěži Leoše Janáčka v Brně a ocenění v Mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek Rostrumtribune Paris 2006. S Národním divadlem spolupracuje už delší dobu. Jeho opera Lidská tragikomedie (na vlastní libreto, inspirovaná L. Klímou) byla v roce 2003 provedena operou ND v rámci cyklu Bušení do železné opony. S činohrou Národního divadla spolupracoval v roce 2003 na inscenaci Goldflamovy hry na motivy T. Werbovské Prospaný život (Benefice L. Skořepové) a v roce 2008, kdy napsal hudbu k inscenaci Molierova Dona Juana. V roce 2009 napsal hudbu pro inscenaci Mikve izraelské autorky Hadar Galron, v roce 2010 pak ke hře Elfride Jelinek Co se stalo, když Nora opustila manžela. V prosinci 2017 uvede Národní divadlo na Nové scéně jeho operu na vlastní libreto Don Hrabal.Miloš Orson Štědroň Hudební skladatel, klavírista, libretista, pedagog, muzikolog. Vystudoval obory klavír a skladbu na konzervatoři v Brně a skladbu na JAMU v Brně (1994–99). Současně absolvoval studium muzikologie na FF MU v Brně v roce 2001. V roce 2009 získal doktorát v oboru skladba na HAMU v Praze. Od roku 1999 žije v Praze, kde vyučuje na Pražské konzervatoři skladbu a hudební teorii. Je tvůrcem více než 100 opusů pro různá obsazení. Záběr jeho skladeb je široký, skládá komorní i orchestrální díla, hudbu pro divadlo i film, opery i muzikály. Jeho díla byla provedena v Evropě, Spojených státech amerických i v Jižní Americe. Je autorem desítek scénických hudeb i hudebně-divadelních kusů pro Národní divadlo v Praze, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Husa na provázku, A studio Rubín, Městské divadlo Mladá Boleslav, Divadlo Komedie, Divadlo DISK, Městské divadlo ve Zlíně, Roxy/NoD, Klicperovo divadlo v Hradci Králové ad. Doménou jeho autorské činnosti je tvorba pro divadlo. Orson je uznávanou „multidisciplinární“ osobností díky svým autorským hudebně-divadelním dílům, ke kterým tvoří text i hudbu, např. Kabaret Ivan Blatný (Divadlo Komedie), Kabaret Hašek, Tony D. – hudební western o Antonínu Dvořákovi (A studio Rubín), Salon Kupka, Divadlo Gočár, Krásné psací stroje! (Divadlo Na zábradlí). Jeho Velvet Havel v Divadle Na zábradlí totálně ovládl Ceny divadelní kritiky za rok 2014 a získal cenu v pěti kategoriích. Jeho muzikál Štěstí dam se hrál v Divadle Disk a v letech 2009–11 také v maďarské verzi v Budapešti v divadle Pestiszínház. S Národním divadlem spolupracuje už delší dobu. Jeho opera Lidská tragikomedie (na vlastní libreto, inspirovaná L. Klímou) byla v roce 2003 provedena Operou ND v rámci cyklu Bušení do železné opony. S Činohrou Národního divadla spolupracoval v roce 2003 na inscenaci Goldflamovy hry na motivy T. Werbovské Prospaný život (Benefice L. Skořepové) a v roce 2008, kdy napsal hudbu k inscenaci Molierova Dona Juana. V roce 2009 napsal hudbu pro inscenaci Mikve izraelské autorky Hadar Galron, v roce 2010 pak ke hře Elfride Jelinek Co se stalo, když Nora opustila manžela. V prosinci 2017 uvede Národní divadlo na Nové scéně jeho operu na vlastní libreto Don Hrabal. Ocenění: 2014 – Cena divadelní kritiky za inscenaci Velvet Havel v pěti kategoriích (nejlepší česká hra, nejlepší hudba, nejlepší inscenace, nejlepší mužský i ženský herecký výkon) 2014 – Laureát Ceny Divadelních novin za inscenaci Velvet Havel (autor textu i hudby) 2013 – Cena Divadelních novin za počin v kategorii hudební divadlo 2012/13 za Divadlo Gočár (autor textu i hudby) 2012 – Cena Alfréda Radoka za nejlepší hudbu 2012 za Divadlo Gočár (autor textu i hudby) 2012 – Cena Osobnost roku 2012 udělovaná festivalem Next Wave 2010 – Nominace na Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hudbu za Lamento/Den a noc matky Terezy 2007 – Nominace na Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hudbu za Kabaret Ivan Blatný (autor textu i hudby)

aktualizace: prosinec 2017
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Lidská tragikomedie (Bušení do železné opony III.) premiéra SEZONA 2002/2003 - Autor libreta
Prospaný život – Benefice Luby Skořepové premiéra SEZONA 2003/2004 - Hudba
Don Juan premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Mikve premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Co se stalo, když Nora opustila manžela premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Don Hrabal premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta
Inscenátor
Role
Prospaný život – Benefice Luby Skořepové premiéra SEZONA 2003/2004 - Hra na klavír