Miloš Orson Štědroň
Datum narození
05.11.1973
Životopis
Hudební skladatel, klavírista, libretista, pedagog, muzikolog, hudební publicista. Narozen v Brně. Studoval obory klavír a skladbu na konzervatoři v Brně a skladbu na JAMU v Brně (1994–1999), současně absolvoval studium muzikologie na FF MU v Brně v roce 2001. Autorsky se zaměřuje na hudbu mnoha žánrů. Je tvůrcem více než 60 opusů. Rád se nechává inspirovat poezií, zejména Janem Skácelem, Jiřím Háskem Krchovským a Ivanem Blatným (např. hudebně dramatické pásmo na jeho texty v r. 2004 v Mnichově, Berlíně a Heidelbergu, v Divadle Komedie uvedl Kabaret Ivan Blatný).

Napsal scénickou hudbu k řadě divadelních inscenací, je autorem hudby muzikálu Štěstí dam (Divadlo Disk). Vedle jmenovaných opusů skládá rovněž komorní i orchestrální díla a melodramy. Jako klavírista a improvizátor spolupracoval např. při doprovázení němých filmů (Festival Stummfest.cz v Praze 2006, 2007). Kromě praktické hudební produkce se zabývá také hudební kritikou a publikuje. Pro vydavatelství Bärenreiter Praha, edici Janáček a Supraphon editoval především řadu Janáčkových děl.

V roce 1996 obdržel čestné uznání ve skladatelské soutěži Generace, roku 2004 čestné uznání v Mezinárodní skladatelské soutěži Leoše Janáčka v Brně a ocenění v Mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek Rostrumtribune Paris 2006. Za hudbu pro Divadlo Gočár získal Cenu Alfréda Radoka 2012 a Cenu Divadelních novin 2013. Cenu divadelní kritiky 2014 obdržel za inscenaci Velvet Havel.

Syn muzikologa a hudebního skladatele Miloše Štědroně.
Je autorem titulů
Textové a hudební úpravy
Lidská tragikomedie premiéra SEZONA 2002/2003 - Autor libreta
Prospaný život – Benefice Luby Skořepové premiéra SEZONA 2003/2004 - Hudba
Don Juan premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Mikve premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Co se stalo, když Nora opustila manžela premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Don Hrabal premiéra SEZONA 2017/2018 - Autor libreta
Inscenátor
Lidská tragikomedie premiéra SEZONA 2002/2003 - Režie
Role
Prospaný život – Benefice Luby Skořepové premiéra SEZONA 2003/2004 - Hra na klavír