Milan Živec
Role
Svět s balonky (Dětská opera Praha) premiéra SEZONA 2004/2005 - Účinkují
Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) premiéra SEZONA 2005/2006 - Pastevec
Pochyby premiéra SEZONA 2006/2007 - Dětská role