Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) (Koncert)
Stavovské divadlo, od 19.12.2005 do 21.12.2009 (8x)
Vystoupení Dětské opery Praha. Hraje Dechové kvarteto Akademia.