Jakub Jan Ryba
Datum narození
26.10.1765
Datum úmrtí
08.04.1815
Životopis
Hudební skladatel, osvícenský pedagog a spisovatel, autor duchovních a světských textů, které většinou i zhudebňoval. Narozen v Přešticích (u Klatov), zemřel v Rožmitále pod Třemšínem. Pokřtěn Jakub Šimon Jan. Od dětství se učil zpěvu, hře na klavír a housle, později na violoncello a varhany, záhy začal komponovat. Od roku 1780 studoval na piaristickém gymnáziu v Praze, přitom se dále věnoval hudbě a přijal varhanické místo u Sv. Salvátora. Roku 1785 vstoupil do tzv. filozofie s úmyslem stát se knězem, byl však povolán domů, aby zastoupil nemocného otce na učitelském místě. Absolvoval kurz pro školní čekatele, ale místo v Nepomuku nedostal a v dubnu 1786 odešel za školního pomocníka ke strýci v Mníšku pod Brdy.

V únoru 1788 byl ustanoven prozatímním učitelem farní školy v Rožmitále pod Třemšínem, v květnu tu obdržel stálý učitelský úřad. Rožmitálskou školu zveleboval, za což byl mnohokrát ceněn vyššími školskými úřady. Neustálé střety s nepřízní a omezeností místní vrchnosti, ústrky a existenční starosti přiváděly Rybu v posledních letech života ve stavy těžkomyslnosti a nakonec k sebevraždě.

Roku 1855 byly jeho ostatky přeneseny na hřbitov ve Starém Rožmitále (221).
Textové a hudební úpravy
Noc pastýřů premiéra SEZONA 1982/1983 - Hudba
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2008/2009 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2009/2010 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2010/2011 - Hudba
Fotogalerie
Jakub Jan Ryba