Adventní koncert (Koncert)
Národní divadlo, od 27.11.2011 do 18.12.2011 (4x)
Předloha
Popis
I před letošními Vánocemi nabídneme našim divákům tolik oblíbené Adventní koncerty. Tentokrát se představí orchestr Národního divadla, spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor.

Program:

Jaroslav Krček: Hudba pro čas Vánoc (na motivy z Kancionálu českého M. V. Steyera)

Adam Václav Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika
1. Vánoční magnét a střelec, 2. Vánoční rosička, 3. Vánoční kolíbka a kolíbání, 4. Vánoční noc, 5. Vánoční roztomilost, 6. Vánoční vinšovaná pošta, 7. Vánoční hospoda

Jakub Jan Ryba: Rozmilý slavíčku

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
1. Kyrie - Hej mistře..., 2. Gloria - Sláva budiž..., 3. Graduale - Vzhůru bratři..., 4. Credo - Pospíchejme k Betlému..., 5. Offertorium - V pokoře poklekněme..., 6. Sanctus - Nebe hlásej svatý..., 7. Benedictus - Pane země i nebe..., 8. Agnus Dei - Nyní se do Tvé ochrany..., 9. Communio - S radostí, s plesáním...
Inscenátoři
Dirigent : David Švec
Sbormistr : Jiří Chvála