Adam Václav Michna z Otradovic
Životopis
Narozen kolem 1600 v Jindřichově Hradci, zemřel 1676 v Jindřichově Hradci. 1611-1617 studoval na jindřichohradecké jezuitské koleji. Od 1633 byl ve svém rodišti varhaníkem. Jako učitel zpěvu a hudby v jezuitské koleji, jako skladatel příležitostných písní i jako starší literátského kůru zaujímal v Jindřichově Hradci významné místo. 1673 zřídil za účelem povznesení chrámové hry nadaci pro tři studenty hudby. Michnovo básnické dílo je obsaženo ve třech sbírkách duchovních písní, k nimž sám skládal melodie: v České mariánské muzice, v Loutně české a ve Svatoroční muzice. Jeho písně byly anonymně přetiskovány v pozdějších kancionálech a stávaly se obecným majetkem (píseň Chtíc, aby spal zlidověla). Byl plodným skladatelem orchestrálních a vokálně instrumentálních děl.
Textové a hudební úpravy
Novoroční koncert Kühnova dětského sboru premiéra SEZONA 1992/1993 - Hudba
Adventní koncert premiéra SEZONA 2007/2008 - Hudba