Břetislav Heinc
Role
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Tomáš Dentulin, Jakub Luciper
Václav Hrobčický z Hrobčic (Literární a řečnický spolek Slavie) premiéra SEZONA 1928/1929 - Sluha v zámku Hrobčických