Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) (Činohra)
Stavovské divadlo, od 02.04.1927 do 07.11.1927 (2x)
Slavn.předst. Klubu Omladinářů-Devadesátníků na paměť výročí úmrtí JUC.Antonína Čížka.S:Soukup, Proslov a Foerster, Slavnostní předehra (konc.prov.).
Inscenátoři
Role
Heinrich Mates hrabě z Thurnu : Otakar Zuna
Falu-Eliab : Josef Růžička
Veronika : Anna Turečková
Mikuláš Peldřimovský : Ladislav Šaloun
Bohulib Kachna : Josef Tajovský
Erazim Ješinovský : Karel Tomsa, Jan Popel
P. Valerianus Magnus : Josef Beneš
P. Fr. Rozražovský : Jaroslav Altmann
Doktor Justus Gebhardus : Václav Finger
Přibík Jeníšek : František Zuna
Vilém Kaplíř ze Sulevic : Rudolf Budil
Vojtěch Choltic : Rudolf Fejfar
Pavel Prsten : Karel Tomsa, Jan Popel
Michael Žamberský : Šašek, Žamberský-Lašek
Tomáš Dentulin : Břetislav Heinc
Ondřej Jakobides : Jaroslav Rudloff
Jakub Luciper : Břetislav Heinc
Jan Mydlář : Karel Hlava