Marie Franclová
Role
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Rebeka
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Žofie
Václav Hrobčický z Hrobčic (Literární a řečnický spolek Slavie) premiéra SEZONA 1928/1929 - Marie Apolonie Kalenicová z Kalenic
Hasanaginica premiéra SEZONA 1929/1930 - Teta Hata
Podivná mezihra premiéra SEZONA 1929/1930 - Paní Amos Evansová
Svatý Václav premiéra SEZONA 1929/1930 - Drahomíř
Craigova žena premiéra SEZONA 1930/1931 - Mazie
Aladin premiéra SEZONA 1933/1934 - Poutnice