Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) (Činohra)
Stavovské divadlo, od 04.04.1929 do 06.04.1929 (2x)
Předloha
Slavnostní představení Ústředního spolku čsl. profesorů k oslavě 75. narozenin Jana Voborníka.
Inscenátoři
Role
Václav IV. : Otakar Zuna
Mistr Jan Hus : Ladislav Šaloun
Mistr Jeroným Pražský : Jaroslav Rudloff
Mistr Štěpán z Pálče : František Zuna
Mistr Stanislav ze Znojma : Karel Freitag
Mistr Albík z Unčova : Karel Kolár
Jan Žižka z Trocnova : Rudolf Fejfar
Jan z Chlumu : Karel Hlava
Václav z Dubé : Jaroslav Rudloff
Petr z Mladenovic : Jaroslav Vonka
Řehoř : Jindřich Král
Johánek Ortlinův : Vojtěch Lorenz
Zikmund : Karel Kolár
Kardinál legát Petr d´Angeli : František