Anna Turečková
Role
Tylovo matinée premiéra SEZONA 1925/1926 - Jahelková
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Veronika
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Vdova Fida
Josef Jiří Švec (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1928/1929 - Alexandra Michajlovna Klimova