Josef Beneš - ochotník
Role
Baron Goertz (Akademičtí ochotníci) premiéra SEZONA 1898/1899 - Důstojník
Baron Goertz (Literární a řečnický spolek Slavie) premiéra SEZONA 1923/1924 - Rhenstjerna
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - P. Valerianus Magnus
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Kardinál Zabarella