Ladislav Šaloun
Role
Smiřičtí (Ústřední Matice českoslovanských divadelních ochotníků) premiéra SEZONA 1891/1892 - Jáchym Ondřej Šlik
Pražský žid (Klub Omladinářů-Devadesátníků) premiéra SEZONA 1926/1927 - Mikuláš Peldřimovský
Jan Hus (Ústřední spolek čsl. profesorů) premiéra SEZONA 1928/1929 - Mistr Jan Hus